An Trĩ Khang - VN

ĐÁNH BAY CƠN ĐAU TRĨ MAU TEO DỨT - Điều trị tận gốc trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ sau sinh.. - Cơ chế TÁI TẠO MÔ CƠ giúp nâng búi trĩ, co teo hoàn toàn "Cục thịt thừa". - Bổ Trung Ích Khí, tăng Sức Đề Kháng đường ruột, HẠN CHẾ tái phát.