Kỳ Phong Vương - VN

<p>- Hỗ trợ bổ thận, mạnh g&acirc;n cốt, gi&uacute;p tăng cường sinh lực v&agrave; khả năng sinh l&yacute; của nam giới. - Hỗ trợ giảm m&atilde;n dục nam - 30 vi&ecirc;n/lọ Hộp cứng, m&agrave;u xanh blue đậm. Concept thiết kế : Vua đại b&agrave;ng</p>