Money Amulet 2 - VN

Bùa hộ mệnh Money Amulet sẽ mang đến sức khoẻ, tiền tài, thịnh vượng tới cho chủ nhân sở hữu nó. Xuất xứ: Ấn Độ