Yakumi - VN

<p><strong>1.Tổng quan về offer</strong></p> <p>Sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày Yakumi-vn</p> <p><strong>2.Tư liệu truyền thông</strong></p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1IthywqNJsMeOI10W0SH7zLKhzCA-BRzN?usp=sharing</p> <p><strong>3. Điều kiện Publisher tham gia</strong></p> <ul> <li>Tỉ lệ đơn hàng hoàn/tổng đơn được duyệt <strong>tối đa dưới 40%</strong>. Các đơn hàng hoàn sau sẽ không được ghi nhận hoa hồng</li> <li>Tỉ lệ đơn rác dưới 30%</li> <li>Định nghĩa đơn rác= Đơn hàng bị trùng, khách hàng không có nhu cầu hoặc không quan tâm về sản phẩm, sai họ tên, sai sđt, thuê bao, tạm khóa, gọi liên tục 4 cuộc gọi không thành công. </li> <li>Publisher có thể cập nhật đơn rác ở phần Báo Cáo, Lý do Hủy.</li> </ul> <p><strong>4.Điều kiện ghi nhận đơn hàng</strong></p> <ul> <li>Khách hàng quan tâm và để lại thông tin mua hàng trên Landing Page. Nhà cung cấp liên hệ với khách hàng đề xác nhận nhu cầu.</li> <li>Đơn hàng ghi nhận trạng thái thành công cho publisher khi khách hàng chính thức đặt đơn hàng của nhà cung cấp qua điện thoại.</li> </ul> <p><strong>5.Quy định về hành vi bị cấm</strong></p> <ul> <li>Nghiêm cấm publisher tự đặt hàng rồi hoàn trả, mạo danh Advertiser lừa đảo thông tin người dùng hoặc các hành vi gian lận khác.</li> <li>Nghiêm cấm publisher đẩy data rác vào chiến dịch.</li> <li>Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh KOLs trái phép, sử dụng hình ảnh đời thường, bịa đặt thông tin.</li> <li>Trường hợp vi phạm sẽ bị <strong>loại khỏi chiến dịch và không thanh toán</strong></li> </ul>