Princess Hair - VN

Hình thành KERATIN - THÀNH PHẦN NUÔI DƯỠNG TÓC . L-cysteine ngay lập tức thẩm thấu vào chân tóc và nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong - cùng với toàn bộ độ dài của thân tóc. Nhờ đó, tóc trở nên dày hơn, KHỎE MẠNH VÀ ÓNG MƯỢT HƠN.