Hatachi - VN

<p>Hatachi - M&atilde;i tuổi đ&ocirc;i mươi Sự kết hợp độc đ&aacute;o của b&agrave;i thuốc cổ truyền Nhật Bản với y dược học cổ truyền d&acirc;n tộc gi&uacute;p cải thiện t&igrave;nh trạng t&oacute;c bạc sớm, t&oacute;c rụng nhiều, người thường xuy&ecirc;n mệt mỏi, sinh l&yacute; yếu, suy giảm sinh lực ở nam v&agrave; nữ. Hơn thế c&aacute;c thảo dược qu&yacute; c&ograve;n gi&uacute;p bồi bổ cơ thể, mạnh g&acirc;n cốt, rất tốt với người suy nhược, người gi&agrave; yếu, cần bồi bổ sức khỏe. Th&agrave;nh phần chủ yếu: H&agrave; thủ &ocirc; đỏ, Mật ong rừng, Hắc chi ma (vừng đen), Thục địa, Hắc đậu C&ocirc;ng dụng: cải thiện t&igrave;nh trạng t&oacute;c bạc sớm, t&oacute;c rụng nhiều, sinh lực suy giảm ở nam &ndash; nữ, bổ m&aacute;u, mạnh g&acirc;n cốt. Đối tượng sử dụng: nam giới, nữ giới tuổi tr&ecirc;n 15, người bị r&acirc;u t&oacute;c bạc sớm, người cần bồi bổ sức khỏe. Liệu tr&igrave;nh trung b&igrave;nh: - Với đối tượng b&igrave;nh thường, liệu tr&igrave;nh hiệu quả l&agrave; 2 hộp - Với đối tượng đặc biệt (t&oacute;c rụng t&oacute;c bạc l&acirc;u năm), liệu tr&igrave;nh hiệu quả l&agrave; 2 liệu tr&igrave;nh 4 hộp</p>